Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

นาย พัชดล รัตนพิทยารัตน์

 

นาย พัชดล รัตนพิทยารัตน์

 

AAF578 นาย พัชดล รัตนพิทยารัตน์ อายุ 16 ปี อาชีพ นักเรียน รู้จักเพราะ คุณแม่แนะนำ

 

มาพบเรื่อง เพิ่มสมาธิ/มุ่งมั่นรับผิดชอบมีแรงขับ

 

1 57/06/08 เรียนเตรียมฯ น้อมเกล้า วิทย์+คณิต+คอมพ์ เกรด 2.74 ชั้น ม.6 แม่อยากให้เราเรียนเภสัชฯ เราอยากเรียนวิศวะไฟฟ้า 

 

2 57/06/15 97/57/54 ยังไม่ได้ฟังซีดี มีสติมากขึ้นเล็กน้อย เวลาสอบเมื่อก่อนเวลาเห็นข้อสอบมากๆ จะไม่ค่อยอยากทำ แต่คราวนี้ทำไปได้เรื่อยๆ มีความรับผิดชอบมากขึ้น วันนี้ทำป้าย มีเหตุผลมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นทุกวันๆ

 

3 57/06/29 2/10 105/49/57 ไม่เครียดกับการสอบ ผ่านได้ ท้อปด้วย จิตสงบ สิวลดลงแต่ยังเครียดอยู่บ้าง กังวลเรื่องความรอบคอบ วันนี้แนะนำนาฬิกาและจินตนาการ 

 

4 57/07/06  5/10 112/51/66 มีการเลื่อนสอบจึงกังวล เมื่อก่อนเวลาจะอ่านหนังสือต้องนอนก่อน แต่เดี๋ยวนี้สามารถอ่านได้เลย สามารถควบคุมเวลานอนได้ดีขึ้น ดูนาฬิกาก็ทำได้ดี แต่ทำน้อย

 

5 57/07/13 8/10 103/48/63 ถ้าไม่มีอารมณ์อ่านหนังสือจะไม่อยากอ่าน เลยทำให้มีเวลาในการอ่านน้อย แนะให้ฟังซีดีมากๆ

 

6 57/07/20 10/10 105/52/66 จินตนาการเป็นรูปปั้นหินได้ดี การสอบได้ผลดี มีสมาธิไม่วอกแวก จดจำในสิ่งที่อ่านได้ทันที เดี๋ยวนี้เรียกความกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือได้มากขึ้น และควบคุมตัวเองให้อ่านหนังสือได้นานมากขึ้น เวลาทำข้อสอบรู้สึกมั่นใจทุกครั้งว่าทำได้ และดีกว่าก่อนหน้านี้ วันนีดีขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว

Download Template Joomla 3.0 free theme.