Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

เด็กชาย ณรรชนนช์ เชิดฉาย

 

เด็กชาย ณรรชนนช์ เชิดฉาย

 

AAF533 57/04/19 เด็กชาย ณรรชนนช์ เชิดฉาย 27/01/2003 11 นักเรียน 225/6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 081-0069747 ต้องการรับจดหมายข่าว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รู้จักเพราะ Internet

1 57/05/25 108/63/84 ชื่อเล่น peace สมาธิสั้น มาอบรมและนิ่งขึ้นแล้ว ช่วงเหลือตัวเองได้ไปโรงเรียน เมื่อก่อนจะปลุกยาก ให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ มากขึ้นแต่ยังไม่ทั้งหมด ช่วงหลังติดเกม เวลาสั่งให้ทำอะไรจะไม่ค่อยอยากจะทำ ยังขาดความสามารถในการแยกแยะถูกผิด ชึ้นป. 6 เกรดกลางๆ ชอบเรียนศิลปะ

2 57/06/01 117/59/85 ฟังซีดีเยอะมากเพียงพอ ทั้งที่ไปโรงเรียนตอนพักเที่ยง จดงานทันขึ้น ให้ความร่วมมือต่างๆ ได้ดีขึ้น ฟังซีดีแล้วง่วงอยากจะหลับอย่างเดียว วันนี้ทำป้ายมีเหตุผลมากขึ้น รักตัวเองมากขึ้นทุกวัน

3 57/06/08 3/5 107/63/77 ดีขึ้นหลายๆ เรื่อง เช่น เมื่อก่อนต้องกินยาสมาธิถึงจะให้ความร่วมมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินยาก็จะให้ความร่วมมือได้เป็นเวลานาน กลับมาถึงบ้านทำธุระส่วนตัวด้วยตัวเองได้ เช่น ทำการบ้าน อ่านหนังสือ ฯลฯ เมื่อก่อนต้องจ้ำจี้จำไช เดี๋ยวนี้ไม่เดินในห้องเลย เล่นกับเพือนตอนเข้าแถวน้อยลง วันนี้นาฬิกา

4 57/06/15 116/66/92 การเรียน สมาธิดีขึ้น มีความอดทนมากขึ้น เรื่องการจ้ำจี้จำไชน้อยลง จะรับผิดชอบตัวเองได้ดีขึ้น วันนี้จินตนาการสไลเดอร์

5 57/06/22 5/5 111/59/85 ยังไม่ค่อยนิ่งเวลาเรียน เดินในห้องส่งเสียงรบกวนคนอื่น เล่นแรง เทียบกับเมื่อก่อน เดินรอบห้องน้อยลง นิ่งมากขึ้น แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของครู เนื่องจากปฎิบัติตามคำแนะนำเฉพาะเวลากลางคืนก่อนนอน

6 57/06/29 148/123/57 รับผิดชอบดึขึ้น ให้ความร่วมมือมากขึ้น การอ่านการเรียนทำตามอย่างเรียบร้อย แต่ยังควบคุมตัวเองไม่ได้ เช่น ในห้องเรียนยังอยากเดินไปเดินมา เวลาพูดกับผู้ใหญ่ยังเอาแต่ใจตัวเองมากกว่า เปลี่ยนข้อความ จิตใจสงบผ่อนคลายเสมอเมื่ออยูต่อหน้ผู้คน วันนี้สะกดจิต

7 57/07/06 2/10 103/58/86 เดี๋ยวนี้ครูไม่รายงานแล้วว่ามีปัญหาอะไร รู้ตัวเองว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน มีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น อยากไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ โดยที่เมื่อก่อนจะไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ สามารถอ่านหนังสือด้วยตัวเองตามกำหนดตารางที่คุณแม่ทำ สามารถจินตนาการได้ดี

8 57/07/27 3/10 106/64/83 เรียนดีขึ้น มีระเบียบวินัยในตัวเอง ที่โรงเรียนงานที่ครูให้จดทัน เสร็จเร็ว ครูอยากให้แก้ไขการที่ลึกเดิน อยากให้หมดไปเลย การเล่นกับเพื่อนเล่นแรงๆ ควบคุมกำลังไม่ได้ ตอนนี้บริหารเวลายังไม่ได้ วันนี้เพิ่มซีดีมุ่งมั่นรับผิดชอบมีแรงขับ ควบคุมอารมณ์

9 57/08/03 4/10 117/67/71 ฟังซีดีควบคุมอารมณ์แล้ว ควบคุมตัวเองในการเล่นกับเด็กอื่นได้ดีขึ้น เรื่องการบ้านส่งครูได้ตามกำหนด มีต้องกระตุ้นเตือนบ้างเล็กน้อย บางวิชาที่ชอบทำได้ดีขึ้น วิชาเกี่ยวกับสังคมไม่ชอบทำได้ไม่ดี โตขึ้นอยากเป็นสัตวแพทย์ วันนี้แนะนำให้เปลี่ยนข้อความและซีดีรับผิดชอบ เพื่อสามารถรับผิดชอบตัวเอง มีความกระตือรือร้นและริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองได้

10 57/08/17 5/10 112/62/82 เรียนดีขึ้นเกือบทุกวิชา ซ่อมน้อยกว่าเมื่อก่อน พฤติกรรม การเรียน การทำงานส่งดีขึ้นหมดเลย เวลาตื่นเต้นจะควบคุมตัวเองได้ยาก มีพฤติกรรมเซ้าซี้

11 57/08/31 6/10 106/65/80 เรื่องเรียนหนังสือไม่มีปัญหาแล้ว แต่เรื่องที่เล่นกับเพื่อนยังเล่นแรงๆ เวลาพูดกับครูจะพูดกระโชกโฮกฮาก ครูเรียกแล้วไม่มา ยังน้อยใจเพื่อนในห้องเรียนที่มองเราไม่ดี เรารู้สึกด้อยกว่าคนอื่น ยังขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง แนะนำให้ใช้ซีดีเชื่อมั่นตัวเองอย่างเดียว แนะให้หาเพื่อนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้มีพวกเดียวกันเวลาอยู่ที่โรงเรียน เพราะเวลามีเรื่องรู้สึกเหมือนเป็นตัวคนเดียว ไม่มีใครช่วย ครูก็ไม่รับฟ้องเวลามีปัญหา

12 57/09/28 7/10 102/65/92 ภาพรวมดีขึ้น ยังมีนิสัยขี้เล่นอยู่ เรื่องเรียนดีขึ้น ความสัมพันธ์กับเพื่อนดีขึ้น เล่นเป็น มีปฎิสัมพันธ์ดี ยังหยุดหยิกอยู่กว่าจะกลับมาเหมือนเดิมจะยาก

13 57/11/09 8/10 112/71/89 การเรียนดูดูแลตัวเองได้ แต่บุคลิกยังหรุกหริกอยู่ แนะให้ใช้ซีดีควบคุมอารมณ์ แม่ถามว่าทำยังไงไม่ให้หรุหริก แนะนำอาหารหยินหยางและน้ำฟอร์มูล่า1

14 57/11/23 10/10 127/73/85 ให้กินอาหารที่มีประโยชน์และเป็นด่างมากขึ้น ทำให้ชีพจรและความดันลดลง ทำให้รู้สึกนิ่งสงบมากขึ้น เมื่อก่อนต้องกินยาวันละ 4 เม็ด เดี๋ยวนี้สามารถคุมตัวเองที่จะกินยาลดลงครึ่งนึงสามารถทำได้บ้าง

วันนี้ดีขึ้นโดยลำดับ

Download Template Joomla 3.0 free theme.