Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

นายบุญเติม กันธิยะ

 

นาย บุญเติม กันธิยะ

 

AAF597 นาย บุญเติม ต้นไทร อายุ 32 ปี อาชีพ Call center รู้จักเพราะ Internet

มาพบเรื่อง สบายใจคลายกังวล/พลังเชื่อมั่นในตัวเอง

1 57/06/26 135/83/83 ตื่นเต้น มือสั่น เวลาพบคนอื่น ทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนในครอบครัว เป็นมาแต่เด็ก ออไปรายงานหน้าห้องไม่ได้เลย เวลาถูกใครมอง จะรู้สึกกดดัน ถ้าไปธนาคารเขียนหนังสือต่อหน้าคนอื่นจะสั่น เขียนออกมาไม่เป็นตัว สะกดแล้วเฉยๆ

2 57/06/29 146/88/114 ฟังซีดีได้ไม่กี่วัน จึงยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง เวลาอยู่คนเดียวบางครั้งหยิบของอะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังมีสั่น วันนี้ติดป้าย เชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นทุกวันๆ ด้วยการโทรหาพี่ ติดป้าย 8-9 แผ่น กล้าเขียนหนังสือต่อหน้าคนอื่นมากขึ้นทุกวันๆ

3 57/07/03 145/71/77 ตื่นเต้นน้อยกว่าเดิม ยังสั่นอยู่แต่น้อยกว่าเดิม เวลาจะก้มเก็บของเวลารนๆ จะสั่น ช่วงนี้รู้สึกนิ่งขึ้น ให้ดูนาฬิกาครั้ง 2 ดีว่า วันนี้นาฬิกา

4 57/07/10 141/70/101 ดูนาฬิกาแล้วไม่ดีขึ้น ให้เลิกการมอง

5 57/07/23 125/72/79 เหมือนเดิม เพราะรู้สึกกดดันอยากหาย นาฬิกาทรายดูวันละ 5 ครั้งแต่ไม่ดีขึ้น กดดันตัวเองมากไป อยากหายมากเกินเหตุ

วันนี้ดีขึ้นโดยลำดับ

Download Template Joomla 3.0 free theme.