Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

นาย พุฒิกุล ชวินพลคุณ

 

นาย พุฒิกุล ชวินพลคุณ

 

AAF532 นาย พุฒิกุล ชวินบลคพุณ อายุ 35 ปี นักธุรกิจ Manager 112/266 ชั้น15 เจ.ซี.ทาวเวอร์ สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 รู้จักเพราะ Internet

มาพบเรื่อง เอาชนะความกลัวทั้งปวง/หยุดฝังใจ

1 57/04/17 กลัวที่แคบ ครั้งแรกติดในลิฟท์ เสียงเตือนดังต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นตอน4-5ปีก่อน วันหนึ่งต้องนั่งรถตู้แถวหลังสุดแล้วเกิดอาการอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก ต่อมาต้องนั่งอีกครั้งทนไม่ไหวต้องรีบลงเลย เมื่อต้องไปอยู่ในที่คนมากจะรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้ ขึ้นเครื่องบิน ขึ้นเรือข้ามเกาะก็ทำไม่ได้แล้ว ถ้าพักผ่อนไม่พอ หรือความเครียดสูงก็จะเป็นหนักขึ้น นอกจากนี้เราก็กลัวแมลงสาบและเวลาบริจาคเห็นเลือดไหลออกจากตัวเราจะเป็นลม

2 57/04/20 134/72/76 รู้สึกจิตใจสงบขึ้น วันนี้ทำป้าย หลับง่ายหลับลึกหลับสนิทมากขึ้น

3 57/04/26 125/75/75 ฟังซีดีได้มากขึ้น แต่ยังไม่ได้ทดลองเข้าในที่จำกัด วันก่อนเข้าซอยแถวกรุงเทพฯ นนท์ เมื่อก่อนอาจจะถอยรถออกเลย ตอนนี้ยังอึดอัดบ้างแต่สามารถผ่านไปได้ วันนี้ดูนาฬิกา

4 57/05/01 133/73/85 ดีขึ้นเล็กน้อย วันนี้สอนจินตนาการ

วันนี้ดีขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.