Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

คิดอย่างสบาย ทำอย่างผ่อนคลาย

อย่าใจร้อน พอรู้เคล็ดลับจากหนังสือนี้แล้ว ก็จะรีบสั่งตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ไวๆ ขอให้สำรวจตัวเองเสียก่อน เพราะคุณสมบัติสำคัญที่จะให้เกิดจินตภาพที่ดี และไปสู่การสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้จริง คนนั้นต้องอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริง

และเราก็ได้ข้อมูลเสริมไปแล้ว ว่าการทำซ้ำจนเคยชิน จนเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเป็นกระบวนการที่สำคัญมาก เพราะในความเป็นจริง เราจะบังคับหรือฝืนให้ตัวเองผ่อนคลายเสียก่อน เพื่อสั่งจิตใต้สำนึกตัวเองนั้น ทำได้ยากจริงๆ

ต้องทำให้ตัวเองเป็นคนที่ผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติเสียก่อน ทำให้ตัวเองผ่อนคลายโดยอัตโนมัติและสม่ำเสมอ จึงจะได้ผลดีมากที่สุด สิ่งแรกที่ต้องเริ่มก็คือ การฝึกฝนตัวเองให้”คิดอย่างสบาย และทำอย่างผ่อนคลาย”

เมื่อเรารู้วิธีตั้งเป้าหมายชีวิตและความสำเร็จอย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะมีแต่เป้าหมายที่เป็นจริงและไปถึงได้ สภาวะของคนหมกมุ่นหรือฟุ้งซ่านจะไม่เกิด อะไรที่เป็นไปได้ก็ต้องยอมรับว่าได้ อะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็อย่าไปฟูมฟายอาลัยอาวร อยากให้มันเกิดอยากให้มันมี เป็นอย่างนี้ เราก็จะเป็นคนที่คิดอย่างสบาย

เพราะความคิดอ่าน แผนการและเป้าหมายของเราก็จะอุดมไปด้วยความเป็นไปได้ การเข้าถึงได้ และปฏิบัติได้ ความเครียดก็ย่อมไม่เกิด หากเรายังคิดอย่างสบายไม่ได้ แปลว่า เราต้องมีความวิตกกังวลบางอย่าง เป้าหมายชีวิตและแนวทางความสำเร็จไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เข้าถึงไม่ได้จริง

การทำอย่างผ่อนคลายก็จะเป็นไปทำนองเดียวกัน เพราะเมื่อรู้เป้าหมายของตัวเองอย่างแท้จริง และเข้าใจวิธีไปให้ถึงเป้าหมายอย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะเป็นคนที่อุดมไปด้วยความหวัง พฤติกรรม อากัปกริยาของเราก็จะเป็นไปอย่างผ่อนคลาย เพราะอะไรที่ไม่มีทางไปถึงและเป็นไปไม่ได้เราได้ละทิ้งไปแล้ว จะไม่มีอาการกล้าๆกลัวๆ ขาดความมั่นใจในตัวเอง

อะไรที่ไปถึงได้เราก็นำมาใช้เป็นเป้าหมายชีวิตแล้ว วิธีการไปสู่ก็ถูกซอยย่อยให้เห็นแนวทางแล้ว ความรังเรหรือรวนเรในจิตใจย่อมไม่เกิด เราก็จะเป็นคนที่ทำอย่างผ่อนคลายโดยอัตโนมัติ หากเรายังทำสิ่งต่างๆอย่างผ่อนคลายโดยอัตโนมัติไม่ได้ แปลว่าเราข้ามขั้นตอน หรือละเลิกแนวทางบางอย่างไปอย่างแน่นอน

อย่าละเลย และอย่ามองข้ามจุดอ่อนและข้อจำกัดของตัวเอง ทุกอย่างมีทางแก้ ถ้าเราไม่ปิดบังวิถีทางจากตัวเอง

Download Template Joomla 3.0 free theme.