Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

การหลับ ใจลอย และภวังค์

ช่วยตอบคำถามหน่อยครับ

 1. เรารู้ว่าเราหลับเมื่อไหร่
 2. เราจะหลับได้ยังไง
 3. เรารู้ว่าเราใจลอยเมื่อไหร่
 4. เราจะใจลอยได้อย่างไร
 5. สภาพของการหลับกับใจลอยต่างกันหรือเปล่า และอย่างไร
 6. การไปสู่การหลับและการใจลอยต่างกันหรือเปล่า และอย่างไร
 7. เราจะรู้ว่าเราเข้าสู่ภวังค์เมื่อไหร่
 8. การไปสู่ภวังค์ต่างจากการหลับและใจลอยอย่างไร

คำตอบ

 1. เรารู้ว่าเราหลับ เมื่อเราตื่นแล้วเท่านั้น เห็นด้วยมั้ยครับ
 2. ทำตัวว่างๆ โล่งๆ เผลอก็จะหลับไปเอง ถ้าเฝ้ารอหรือตรวจสอบว่าจะหลับเมื่อไหร่ คงไม่หลับ
 3. เรารู้ว่าเราใจลอย เมื่อเราพ้นจากสภาวะใจลอยแล้วเท่านั้น
 4. ทำตัวว่างๆ โล่งๆ เผลอก็จะหลับไปเอง ถ้าเฝ้ารอหรือตรวจสอบว่าจะหลับเมื่อไหร่ คงไม่มีทางใจลอย
 5. ข้อนี้คิดเอาเองก็แล้วกัน
 6. ข้อนี้ก็ไม่ตอบ คิดวิเคราะห์เอง
 7. คิดว่าเหมือนกับคำตอบของการหลับและใจลอยหรือเปล่า
 8. คิดว่าเหมือนกับคำตอบของการหลับและใจลอยหรือเปล่า

ถ้าข้อ 7 และ 8 คุณไม่เข้าใจคำถาม ไม่รู้คำตอบ หรือคิดว่าคำตอบไม่เหมือนคำตอบของการหลับและใจลอย กรุณากลับไปเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ใหม่

Download Template Joomla 3.0 free theme.