Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ทฤษฎีตุ่ม

การที่คนเรามีนิสัยแตกต่างกันบางคนกล้าหาญบางคนตื่นกลัวง่ายและอื่นๆการ เลี้ยงดูปลูกฝังมีส่วนสำคัญอยู่มากการเลี้ยงดูการปลูกฝังและการใช้ชีวิต ประจำวันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปก็คือประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับและ ฝังลึกในจิตใต้สำนึก

จิตใต้สำนึกนี่เองเป็นตัวกระตุ้นให้เราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ประสบการณ์ ที่ได้รับซ้ำซากทำให้เกิดความเชื่อทัศนคติลักษณะนิสัยจินตนาการทั้งหมดนี้ เมื่อรวมกันก็จะแสดงความเป็นตัวตนของเราแสดงบุคลิกลักษณะของเราที่แตกต่าง กันไปในแต่ละคนซึ่งเป็นเรื่องที่ฝังลึกและแก้ไขไมได้ในชั้นของการใช้เหตุใช้ ผล

เคยเห็นใครหรือมีเพื่อนที่มีนิสัยกลัวแมวหรือเปล่าคนที่กลัวแมวเขากลัวกัน จริงๆไม่ใช่กลัวเล่นๆหลายคนเป็นผู้ใหญ่เรียนก็สูงทำงานทำการตำแหน่งใหญ่โต รับผิดชอบลูกน้อยเยอะแยะแต่กลับกลัวแมวตัวเล็กๆถ้าไปโรงพยาบาลขอยาแก้กลัว แมวก็คงไม่มีให้หรือคุยกับนักจิตวิทยาในเรื่องของเหตุผลโตก็โตแล้วเรียนมาก็ มากทำไมยังกลัวแมวแมวตัวเล็กนิดเดียวอย่างมากก็ได้แค่กัดแค่ข่วนเราสมควรจะ กลัวแมวต่อไปอีกหรือไม่ไม่มีสักคนที่บอกว่าไม่สมควรแล้วก็ไม่เคยเลิกกลัวแมว

คนที่กลัวความสูงกลัวความมืดกลัวที่เปลี่ยวกลัวเข็มฉีดยาและอะไรอีกสารพัด บางคนตัวใหญ่เบ้อเริ่มให้ต่อยหรือทำร้ายใครยังทำได้ง่ายๆแต่กลับกลัวเข็มฉีด ยาแปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เลยจากการแก้ปัญหาด้วยยาและเกินจากการแก้ ปัญหาด้วยเหตุผลเพราะความกลัวเหล่านั้นฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกและกระตุ้นให้ เราเป็นอย่างนั้นทุกครั้งที่เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นแก้ไม่ได้ด้วยวิธี อื่นนอกจากการแก้ไขจิตใต้สำนึก

เปรียบจิตใจของเราเหมือนตุ่มและมีฝาปิดอยู่ฝาอันนี้เป็นฟองน้ำที่อุ้มน้ำได้ ดีตุ่มคือจิตใต้สำนึกและฝาคือจิตสำนึกประสบการณ์หรือข้อมูลที่หลั่งไหลเข้า ในจิตใจของเราเหมือนน้ำที่หยดลงมาที่ฝาตุ่มประสบการณ์อย่างหนึ่งก็เป็นน้ำ แบบหนึ่งหยดลงมาก็มาหยุดอยู่ที่ฝาตุ่มฝาตุ่มที่เป็นฟองน้ำรับเอาน้ำนั้น ไว้ ถ้าน้ำหยดบ่อยๆหยดซ้ำซากหยดทุกวันฝาตุ่มรับน้ำอุ้มน้ำวันจนอิ่มจนเต็มก็ จะเริ่มหยดลงในตุ่มเมื่อไหร่ที่น้ำหยดลงฝาจนอิ่มแล้วหยดซึมลงในตุ่มตุ่มซึ่ง คือจิตใต้สำนึกก็จะเก็บน้ำนั้นไว้และเป็นตัวสร้างอิทธิพลกระตุ้นให้เราเป็น คนอย่างนั้นๆนับแต่นั้นมา

ถ้าตุ่มได้รับข้อมูลร้ายๆซ้ำซากคนนั้นก็จะมีพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยในทาง ร้ายๆถ้าตุ่มได้รับข้อมูลดีๆคนนั้นก็จะเป็นคนที่คิดดีทำดีเชื่อดีปฏิบัติดี เราอยากเป็นคนแบบไหน

การสะกดจิตก็คือการเปิดฝาตุ่มออกแล้วเอาน้ำใส่ลงในตุ่มโดยตรงฉะนั้นคนที่มี ปัญหาทางจิตมีความเชื่อนิสัยทัศนคติทางลบที่ต้องการแก้ไขก็จะทำได้โดยการ สะกดจิตซึ่งคือการเปิดจิตใต้สำนึกหรือเปิดฝาตุ่มแล้วเอาน้ำใหม่หรือข้อมูล ใหม่ใส่เข้าไปในจิตใต้สำนึกแทนคนนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมหรือมี อุปนิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ต้องการ

Download Template Joomla 3.0 free theme.