Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ทรายในกำมือ

มีแม่ลูกคู่หนึ่งเดินบนชายหาด แล้วลูกก็ถามแม่ว่า
"แม่ครับทำอย่างไรจึงจะรักษาเพื่อน ให้รักและอยู่กับเรา นานๆ"
แม่คิดอยู่ครู่หนึ่งก็ก้มลง เอามือทั้งสอง กำทรายแล้วชูให้ลูกดู. . .
จากนั้นแม่ก็บีบมือข้างหนึ่งให้ แน่น
ทันใดนั้นเองทรายก็ไหลออกจากมือข้างนั้นเรื่อยๆ แม่บีบมืออยู่พักหนึ่ง
แล้วก็แบมือให้ลูกดูมือข้างที่บีบ แน่นหรือทรายอยู่เพียงเล็กน้อย
. . . แต่มือข้างที่กำอย่างหลวมๆ ยังคงมี ทรายอยู่เต็ม
เมื่อลูกเห็นดังนั้นก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงพูดกับแม่ ขึ้นว่า..
.ผมเข้าใจแล้วครับ . . . . แล้วคุณเข้าใจไหมว่าอะไร . . .
*********************************************************

...คนตัดไม้...
มีคนตัดไม้คนหนึ่ง
นำฟืนไปขายให้แก่ร้านขายฟืนเป็นประจำซึ่งร้านขายฟืนก็ปฏิบัติต่อคนตัดไม้ดีมาก
ดังนั้นคนตัดไม้จึงคิดอยากตอบแทน โดยการจะตัดไม้ให้ได้เป็นจำนวนมากๆ
ในวันแรกคนตัดไม้ตัดไม้ได้ 20 ต้น
แล้วนำมาให้ร้านขายฟืนป็นซึ่งร้านขายฟืนก็ชมเชยและปฏิบัติต่อคน
ตัดไม้อย่างดี. . . แต่พอในวันที่ 2 คนตัดไม้ก็ตั้งใจจะตัดให้ได้มากขึ้น. .
แต่ปรากฏว่ากลับตัดได้เพียง18 ต้น
ในวันรุ่งขึ้นก็กะว่าจะตัดให้ได้มากยิ่งขึ้น. . .แต่ก็กลับเหลือ16 ต้น . .
. . ยิ่งนับวันผ่านไปเรื่อยๆก็ตัดได้น้อยลงเรื่อยๆ
จนในที่สุดคนตัดไม้ก็รู้สึกละอายใจ จึงไปกล่าวคำขอ โทษกับทางร้านขายฟืน . .
. . แต่เจ้าของร้านขายฟืนก็กลับถามคนตัดไม้ว่า "คุณลับขวานครั้งสุดท้ายเมื่อ
ไหร่ "
คนตัดไม้ตอบว่า
ผมไม่มีเวลาหยุดลับขวานเลยเพราะขนาดไม่หยุดยังตัดไม้ได้น้อยขนาดนี้
ซึ่งเจ้าของ ร้านก็บอกแก่คนตัดไม้ว่า คุณลองคิดดูสิว่า. .
.หากคุณหยุดลับขวานให้คม โดยเสียเวลาเพียงเล็ก น้อย . . . .
คุณอาจตัดไม้ได้มากกว่านี้ก็ได้ เปรียบได้กับการทำงาน
ถ้าคุณก้มหน้าก้มตาทำโดยไม่หยุดพักหยุดคิด และปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ก็เปรียบได้กับคนตัดไม้ . . . . คุณก็จะล้าลงไปเรื่อย . . . . .
-----------------------------------------------------------------------

มีขยะที่ต้องเก็บหลังงานปาร์ตี้เลิก . . .
นั่นหมายความว่าเราได้อยู่กับเพื่อนๆ มีภาษีที่ต้องจ่าย . . .
หมายความว่าเรามีงานทำ
มีเสื้อผ้าคับเกินไป . . . หมายความว่าเรามีอาหารเพียงพอที่จะกิน
มีเงาตามหลังขณะเราทำงาน . . . หมายความว่าเราได้ออกไปรับแสงแดด
มีสนามหญ้าที่ต้องตัด / หน้าต่างที่ต้องทำความสะอาด /ท่อน้ำที่ต้องซ่อม . .
. หมายความว่าเรามี บ้านอยู่
เสียงด่ารัฐบาลที่เราได้ยิน. . . . หมายความว่าเรามีเสรีภาพที่จะพูด
ได้ที่จอดรถที่ไกลที่สุดของพื้นที่จอด . . . นั่นหมายความว่าขาเรายังเดินได้
เสื้อผ้ากองใหญ่ที่ต้องซักรีด. . . . หมายความว่าเรายังมีเสื้อผ้าใส่
รู้สึกเมื่อยล้าหลังการทำงานในแต่ละวัน. . . . หมายความว่าเรายังทำงานได้
เสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นทุกเช้า. . . . หมายความว่าเรายังมีชีวิตอยู่
ได้เสียเวลาอ่านเมลล์นี้ . . . . "" หมายความว่าเรามีเพื่อนที่ยังคิดถึงเรา

Download Template Joomla 3.0 free theme.