Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

การจดทะเบียนเป็นนักบำบัดในเครือ

การจดทะเบียนเป็นนักบำบัดในเครือ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 

เนื่องจากตลอด 15 ปีที่ชมรมฯ เปิดทำการ และสอนนักสะกดจิตบำบัดนั้น มีผู้ที่ได้รับการอบรม แล้วไปเปิดธุรกิจรับบำบัดจำนวนมาก บางรายกระทำไม่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาถึง ชมรมฯ ทำให้นักบำบัดที่ทำดีและถูกต้อง ถูกมองในแง่ลบไปด้วย

 

พฤติกรรมที่บางรายกระทำอยู่ในปัจจุบันที่เป็นการทำลายสังคม เช่น ไม่ได้จบการศึกษาปริญญาเอกจริง ใช้ความมีอายุมากแล้วหลอกลวงผู้หลงเชื่อไปวันหนึ่งๆ บางรายไปเรียนสะกดจิตเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ท แล้วอ้างว่าเรียนมาจากต่างประเทศ บางรายสอนผิด อ้างว่าสะกดจิตเพียงหนเดียวก็เพียงพอแล้ว บางรายกดดันให้ผู้มารับการบำบัดซื้อซีดีของตัวเองไปครั้งละหลายๆ ชิ้น เพราะต้องการเก็บเงินครั้งละมากๆ

 

บางรายไม่สามารถเปิดสำนักงานได้เอง ต้องไปขอใช้สถานที่ในโรงพยาบาลแล้วอ้างว่า คนที่เปิดสำนักเองไม่ถูกต้อง ทั้งที่โรงพยาบาลที่ตัวเองขอใช้ก็เป็นที่ปรึกษาของ ชมรมฯ อยู่ และตัวเองก็เรียนการสะกดจิตมาจากชมรมฯ ที่มีสำนักงานเป็นของตัวเองแท้ๆ ชมรมฯ จึงจัดโครงการนักบำบัดในเครือขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างว่า นักสะกดจิต นักบำบัดจิต นักฝึกอบรมด้านจิตที่ใสซื่อมือสะอาดนั้น มีอยู่จริงในสังคมนี้ และหาได้จากชมรมฯ

 

การจดทะเบียนเป็นนักบำบัดในเครือ

 

ผู้สนใจเป็นนักบำบัดในเครือไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องเคยอบรมกับทางชมรมฯ เพียงแต่ท่านมีความรู้ความสามารถจริงที่สามารถทดสอบได้ ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นนักบำบัดในเครือ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ค่าสมาชิก 699 บาท ชำระครั้งเดียว

2. แจ้งความจำนงว่าต้องการจดทะเบียนเป็นนักบำบัดในเครือ

3. ส่งรูป ทำประวัติ และระบุสาขาความเชี่ยวชาญของตนเอง

4. ชมรมฯ จะกำหนดวันแสดงความสามารถต่อหน้าสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน

5. ท่านปรากฎตัวในวันที่กำหนดและแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์

 

การจดทะเบียนเป็นนักบำบัดในเครือมีประโยชน์อย่างไร

 

เมื่อท่านได้รับการจดทะเบียนเป็นนักบำบัดในเครือแล้ว สิทธิหน้าที่ของท่านคือ

1. ชมรมฯ ประกาศชื่อ ประวัติ สาขาความเชี่ยวชาญของท่าน ในสื่อของชมรมฯ ทั้งทางเว็บไซท์จดหมายข่าว รายการทีวี รายการวิทยุ เอกสารภายใน หนังสือ นิตยสาร วารสารทุกชนิด ฯลฯ

2. ท่านสามารถใช้ชื่อและโลโก้ของชมรมฯ ได้เพื่อประโยชน์อันสุจริต

3. ท่านสามารถร่วมจัดอบรมในนามชมรมฯ ได้

4. ชมรมฯ ช่วยท่านโฆษณาประชาสัมพันธ์และเป็นพี่เลี้ยงเพื่อเริ่มธุรกิจได้

5. ท่านปฎิบัติตามคำขวัญ หลักคิด และจริยธรรมของนักสะกดจิต

 

การคงประวัติการเป็นนักบำบัดในเครือ

1. หากชมรมฯ ได้รับการร้องเรียนเรื่องของท่าน เราจะสอบถามท่านเพื่อท่านมีโอกาสชี้แจง

2. ชมรมฯ ไม่สามารถตัดสินความผิดใครได้ เพียงแต่เราจะประกาศข้อสงสัยในตัวท่านในที่สาธารณะ หากท่านไม่สามารถตอบคำถามเรื่องร้องเรียนนั้นได้

3. ชมรมฯ จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชมรมฯ ที่จะทำให้เพื่อนร่วมอาชีพมัวหมอง หรือถูกสังคมมองในแง่ลบไปด้วยเท่านั้น เรื่องส่วนตัวอื่นย่อมไม่เกี่ยวข้องแต่ประการใด

 

ทั้งนี้เพื่อยกระดับนักสะกดจิตให้เป็นวิชาชีพที่เชื่อถือได้ พึ่งพาได้จริง และกฎเกณฑ์เหล่านี้ กำหนดไว้มิใช่เพื่อการค้า แต่เพื่อการจรรโลงสังคม

ชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2555

 

Affiliates

 

Tomas Sund

TomasSund

Tomas Sund is a counsellor and hypnotherapist practicing indirect Ericksonian hypnotherapy. 
He's an experienced therapist specialising in stress relief and pain management.
Apart from his practices in Bangkok and Shenzhen, he's also a teacher and trainer leading popular self-hypnosis seminars around Asia. Tomas sees clients by appointment only. To book an appointment, or a free consultation.

Tom Green

นักสะกดจิตจากอังกฤษ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Essex เกียรตินิยม ปริญญาโท มหาวิทยาลัย London Certificate in Evidence-based hypnotherapy 2010 Diploma in Cognitive-Behavioural Hypnotherapy 2011, UK College of Hypnosis & Hynotherapy (ประกาศนียบัตรสะกดจิตบำบัดด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้ จากวิทยาลัย United Kingdom of Hypnosis & hypnotherapy) - สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทยเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2011

 

นายแพทย์ ฟาริบอร์ซ อาร์บาซี่ (Fariborz Arbasi, MD, CHt)

Clinical Hypnotherapist แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติด พฤติกรรม และปัญหาครอบครัว

 

Mark Beale

นักสะกดจิตชาว New Zealand

Download Template Joomla 3.0 free theme.