Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ประวัติผู้ก่อตั้ง Founder's biography

ประวัติผู้ก่อตั้ง Founder's biography

 ประวัติผู้ก่อตั้ง Founder's biography

ดร.ภาคิน  ธราธรศิริ

ประวัติสำหรับหน่วยงานแนะนำตัววิทยากร

ติดต่อได้ที่เว็บ thaihypno.com อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารการศึกษา ม.ราชภัฎเชียงราย/ กรรมการผู้จัดการบริษัท กาลามาซู จำกัด

ผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คด้านจิตบำบัด 22 เล่ม

สัมภาษณ์ทีวี นิตยสารมากมายนับไม่หมด ที่สำคัญ เช่น ทูไนท์โชว์/ วีไอพี/ บุษบาบานเช้า/ 168 ชั่วโมง/ ข่าวเด็ดเจ็ดสี/ ไทยรัฐ/ เดลินิวส์/ กรุงเทพธุรกิจ/ ประชาชาติธุรกิจ/ ผู้หญิง/ วูแมนพลัส ฯลฯ

  กิจกรรมขณะศึกษา

ประธานสภานิสิต จุฬาฯ/ ตัวแทนนักศึกษาไทยในการสัมนานักศึกษาแห่งเอเชีย/ ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์ในสถาบันการศึกษาแห่งประเทศไทย

 การศึกษา

มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษา พญาไท/ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ ปริญญาโท Southern New Hampshire USA./ ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ Certified Hypnotherapist, USA/ Certified Hypnotist, USA

 

 

 

ค.ศ.2011 รับเชิญเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4 ฉบับแรกคือ

1. นายวิชาญ ใจเถิง หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

2. นายบุญเลื่อน แสงอรุณ หัวข้อ ยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาสำหรับชาวไทยต่างวัฒนธรรม

 

3. นางพันธ์ทิภา ชมภูสมษา หัวข้อ ยุทธศาสตร์การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งอนาคต

 

4. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง หัวข้อ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

 

 ประวัติดร.ภาคิน ธราธรศิริ

 

 

ครอบครัว

วันเดือนปีเกิด 21 กรกฎาคม 2506 ที่กทม. คุณพ่อมีอาชีพเป็นครูเสียชีวิตนานแล้ว คุณแม่เป็นช่างตัดเสื้อ  มีพี่น้องรวม 7 คน เป็นคนเล็กสุด

การศึกษา

มัธยมปลาย           ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

ปริญญาตรี            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    ทำงานติวและผู้ช่วยนักข่าว

ปริญญาโท            Snh. U. สหรัฐอเมริกา                       ใช้ทุนส่วนตัวจากการทำงาน

ปริญญาเอก           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    เรียนไปทำงานไป

 

กิจกรรมขณะศึกษา

                ประธานสภานิสิต               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                ตัวแทนนักศึกษาไทย          ในการสัมมนานักศึกษาแห่งเอเชีย

                ประธานกรรมการ               ชุมนุมร้านสหกรณ์ในสถาบันการศึกษาแห่งประเทศไทย

                กรรมการก่อตั้ง                    สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

                สารานียกร                            จุฬาฯ วิชาการ

                บรรณาธิการ                         นิตยสารไทยแมกกาซีน แมสซาชูเซ็ท สหรัฐอเมริกา

                ประธานดำเนินการ            ขบวนพาเหรดในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ ธรรมศาสตร์

 

การศึกษาเพิ่มเติม

                Certified Hypnotist            สมาคมนักสะกดจิตแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา

                Certified Hypnotherapistสถาบันการสะกดจิตริเวอร์ทรี สหรัฐอเมริกา

                Public Appearance             มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์     สหรัฐอเมริกา

                Mini MBA                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เคยเป็นพนักงานและผู้บริหารบริษัทต่างๆ เหล่านี้

ธรรมนิติ (มหาชน)/ กลุ่มพรีเมียร์(มหาชน)/ แอลพีเอ็น (มหาชน)/ เดลต้าอีเล็คโทรนิคส์ (มหาชน)

ผลงานเขียนมีพ็อกเก็ตบุคส์ จำนวน 19 เล่ม และจะเพิ่มทุกปีอย่างน้อย 1 เล่ม

ทีวีมากมายจนจำไม่หมด ที่สำคัญคือ ทูไนท์โชว์/ วีไอพี/ อัจฉริยะข้ามคืน/ ปัจจุบันออกประจำในเคเบิ้ลทีวี เฮลท์พลัสแชนแนล ทุกวันอังคารเวลา 15.00-16.00 น.ฯลฯ

วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารมากมายที่สำคัญคือ ไทยรัฐ/ เดลินิวส์/ ประชาชาติ/ ผู้หญิง

วิทยากร ทั่วประเทศหลายร้อยแห่ง ทุกภาครัฐ เอกชน โรงพยาบาล สุขภาพ งานขาย บริหาร ฯลฯข้อมูลเมื่อ มิถุนายน 2553

ประวัติดร.ภาคินเพิ่มเติมขึ้นอีกเล็กน้อย

การศึกษา

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Southern New hampshire University, U.S.A.

Public Appearance, Georgetown University, U.S.A.

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

 

Certified Hypnotherapist, National guild of hypnotists, U.S.A.

Certified Hypnotist,  River tree institute of hypnosis, U.S.A.

Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักบริหารงานบุคคล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

(การได้รับปรัญญาและประกาศนียบัตรจากสหรัฐอเมริกา โดยการไปศึกษาจริงทั้งหมด มิได้จบการศึกษา

โดยการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ หรือหลักสูตรการศึกษาทางไกล)

 

กิจกรรมที่ทำขณะศึกษาอยู่

ประธานสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวแทนนักศึกษาไทย ในการสัมมนานักศึกษาแห่งเอเชีย

ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์ในสถาบันการศึกษาแห่ง ประเทศไทย

ประธานดำเนินการจัดขบวนพาเหรด ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ ธรรมศาสตร์

สารานียกร จุฬาวิชาการ

ประธานกลุ่ม แสวงหาใหม่

เลขานุการ คณะกรรมการจัดงาน รำลึก 10 ปี 14 ตุลา

เลขานุการคณะกรรมการก่อตั้ง สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา แห่งประเทศไทย

 

งาน

เคยเป็นพนักงานและผู้บริหารของบริษัทหลายแห่ง อาทิ ธรรมนิติ(มหาชน)

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ , เดลต้าอีเล็คโทรนิคส์(มหาชน) , แอลพีเอ็น(มหาชน)

 

 

ผลงานสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ

เคยมีคอลัมน์ "สะกดจิตบำบัด" ในนิตยสารผู้หญิง

เคยมีคอลัมน์ในนิตยสาร "alternative medicine" (นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์เป็นบรรณาธิการ)

 

มีผลงานเขียนพ็อกเก็ตบุ๊คส์สม่ำเสมอ

2554 พลังแห่งความมั่งคั่ง

        สะกดจิตพิชิตจุดป่วย

 

2553 Family's secret

 

2550  สะกดจิตพิสดาร

2549  สะกดจิตบำบัดโรค

------  กิ๊กรักดอทคอม

2548  ระลึกชาติ

------  สาวน้อยพลังจิต

2547  พลังจิตบำบัดอัศจรรย์จิตใต้สำนึก

------  สะกดจิตขั้นสูง

2546  สั่งจิตให้รวย

------  คุยกับจิตใต้สำนึก

2545  อยากรู้เหรอ

------  สะกดจิตประยุกต์

2544  สะกดจิตบำบัด

------  สัญชาติญาณมรณะ

2543  แฉชีวิตนักเรียนนอก 3

------  เปิดจิตใต้สำนึกเพื่อพบรักแท้

2542  อัศจรรย์แห่งอำนาจเจตคติเชิงรุก

------  ภาพลวงตาและปาฏิหาริย์อวดอ้าง

2541  ระลึกชาติและพบคู่แท้ด้วยตัวคุณเอง

 

เป็นบรรณาธิการนิตยสาร"คนไทย" ที่เมืองบอสตั้น รัฐแมสซาชูเซ็ท สหรัฐอเมริกา

 

ในปีพ.ศ. 2529

เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์ เข้าทำงานส่วนใหญ่    ในตำแหน่งและสายงาน บริหารบุคคลและฝึกอบรม  ซึ่งมีความสงสัยเสมอมาว่าการฝึกอบรมที่ทำกันอยู่โดยทั่วไปสร้างได้แต่ความรู้ แต่ไม่ได้สร้างความรู้สึกโดยอัตโนมัติในการทำงาน  และไม่ได้สร้างจิตวิญญาณของการตระหนักต่อหน้าที่ สงสัยว่าควรจะมีวิธีการสร้างที่สูงกว่าระดับความรู้ดังกล่าว

 

ในปีพ.ศ. 2538

จึงเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ขณะเรียนปริญญาโทใกล้จบค้นพบว่ามีความรู้ตัวหนึ่งที่ตอบคำถามถึงความรู้ในระดับที่หกได้ (ความรู้ระดับที่หนึ่ง คือ การรู้ ความรู้ระดับที่สอง คือ การเข้าใจ ความรู้ระดับที่สาม คือ การวิเคราะห์ได้ ความรู้ระดับที่สี่ คือ การสังเคราะห์เป็นความรู้ระดับที่ห้า คือ การคิดสิ่งใหม่ได้ ความรู้ระดับที่หก คือ การทำได้โดยอัตโนมัติ) สามารถค้นหาความรู้ที่หกผ่านการสะกดจิต จึงเข้าศึกษาการสะกดจิต สำหรับบุคคลทั่วไปที่จัดโดยสมาคมนักสะกดจิตแห่งชาติสหรัฐอเมริกา    ผู้ที่เข้าศึกษาและได้รับประกาศนียบัตร สามารถประกอบอาชีพเป็นนักสะกดจิตประกาศนียบัตร เหมือนวิชาชีพอื่นๆ     เมื่อศึกษาจบแล้วจึงกลับมาประเทศไทยและนำความรู้การสะกดจิตมาเผยแพร่

 

ประวัติวิทยากร อาจารย์พิเศษ และการบรรยาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นำนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ นิสิตระดับปริญญาโท (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยพายัพ นิสิตระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำนิสิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทย์ และพยาบาลภาควิชาจิตเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิสิตระดับปริญญาตรี ในวิชาจิตวิทยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

โรงเรียนวชิราวุธ ผู้นำนักเรียน

โรงเรียนราชประชาสมาศัย นักเรียนระดับมัธยมต้น

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติก จำกัด(มหาชน)

บริษัท นูสกิน จำกัด

บริษัท เบคเทล จำกัด (บรรยายภาษาอังกฤษ)

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

บริษัท มารีน แอลไลแอนซ์ จำกัด

บริษัท ไบเออร์ คอนซูมเมอร์แคร์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวแรนซ์ จำกัด (ภาคเหนือ)

บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (เชียงใหม่)

โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

งานแถลงข่าวสำนักพิมพ์ดีเอ็มซี

งานแถลงข่าวละครเจ้ากรรมนายเวร

ฯลฯ

วิทยากรในรายการทีวี ทีวีทางอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ลเทวี และรายการวิทยุ

เฮลท์สเตชั่น / ผู้หญิง/ เช้านี้กับคาร่า/ สไปซ์/ ตามไปดู/ สะบัดช่อ/ อยากออกทีวี/ คำพิพากษา/ ข่าวเด็ดเจ็ดสี/ ชั่วโมงพิศวง/ วีไอพี/ ใครเชื่อ/ 168 ชั่วโมง/ โซนนิ่ง/ รู้แล้วฮ่า/ มันแปลกดีนะ/ MyTv/ ASTV/ คลินิกชีวรักษ์/ โกลเด้นคลับ/ แฮปปี้แฟมิลี่/ พลังชีวิต/ สุขภาพจิต/ รับเชิญแข่งขันในรายการอัจฉริยะข้ามคืน ฯลฯ

สัมภาษณ์ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์ และบทความ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการายวัน/ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์/ กรุงเทพธุรกิจ/ ไทยรัฐ/ ข่าวสด/ ไทยโพสต์/ สยามโพสต์/ สยามทูเดย์/ เปรียว/ มังกี้/ Woman today/ ผู้หญิง/ คุณหญิง/ WomanPlus/ Alternative Medicine/ หญิงไทย/ ชีวิตต้องสู้/ อาทิตย์วิเคราะห์/ รักลูก/ เพลิน/ ขวัญเรือน/ อิมเมจ/ ซิติไลฟ์/ เจนท์/ มติชนสุดสัปดาห์ ฯลฯ

(ข้อมูลเมื่อ มี.ค. 51)

Pakin Taratonsiri (Ph.D. Chula)

 

Job

Managing director: Psycho

Management Co.

Founder: The Society of Thai

Hypnotists

 

Education

Ph. D., Chulalongkorn University,

studying about the use of hypnosis

Master degree: Southern New

Hampshire, MBA

Bachelor degree: Chulalongkorn

University

 

Certificate

Certified Hypnotherapist, National

Guild fo Hypnotists, USA

Certified Hypnotists, River Tree

Institute of Hypnosis, USA

Certified Human Resource

Management, Chulalongkorn

University

 

Student Activities

President, The student council,

Chulalongkorn University

Representative of Thai student,

Asian Student Seminar

President, Student Co-operative

Stores Association of Thailand

 

     In 1972, after his undergraduated, Mr. Siripunyawong had worked in the line of human resource management and training. He always argued that training generally provided just knowledge not wisdom and most of all do not provide mental ability. Almost 10 years of the question in his mind, he flow to study aboard for searching his answer. He choosed to study MBA in USA.

 

     In 1996, when his master degree was almost done. He knew that there was a knowledge could heal his life long pain of searching. That was by studying the hypnosis. Because it could answer mental and health solution, religious approaching, and miracle and illusion. It could answer the 6th level of intelligence (first- knowing, second- understanding, third-analysis, fouth-systhesis, fifth-invention). He studied Hypnosis from National Guild of Hypnotists, his first instructor was Marie Mongan, director of River-Tree Institute of Hypnosis and New England Expert of Birth therapy, Merrimac, NH.

 

His Class mates are

1. Mike 603-635-2116 (teacher)

2. Sue 603-783-4815 (Massager)

3. Marcia 380 Mountain Rd., Concord NH 03301 (Nurse)

 

(rewritten Mar 12, 2010)

Download Template Joomla 3.0 free theme.