Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ที่ปรึกษาของชมรมฯ Board of advisors

ที่ปรึกษาของชมรมฯ Board of advisors

ที่ปรึกษาของชมรมฯ ปัจจุบันชมรมฯ มีที่ปรึกษาจำนวน 4 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ ชื่อเสียง และเป็นที่เคารพรักในแวดวงวิชาการและแวดวงการแพทย์เป็นที่กว้างขวางในระดับประเทศ คือ

 

The board of advisors consists of academic experts and wellknown eltes in Thailand. Up today, we also choose and compile the best 4 advisors for the society,   

 

 

1. Assoc. prof. Prasong Jantonjin (Assistant to the president of Chulalongkorn university)

รศ. ประสงค์ จันทองจีน (ผช.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รศ.ประสงค์ เป็นอาจารย์ที่ดร.ภาคินรู้จักและเคารพรักตั้งแต่เริ่มทำกิจกรรมเป็นประธานสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อพ.ศ. 2526 ติดต่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ เมื่อดร.ภาคิน นำความรู้การสะกดจิตกลับมายังประเทศไทย รศ.ประสงค์ก็เป็นอาจารย์คนแรกที่สนใจใคร่รู้ เข้าศึกษาวิชาการสะกดจิตจนได้รับประกาศนียบัตร เป็นความซาบซึ้งของลูกศิษย์อย่างยิ่ง จึงเรียนเชิญรศ.ประสงค์เป็นที่ปรึกษาของชมรมฯ รศ.ประสงค์กล่าวเสมอว่า ดร.ภาคิน เป็นลูกศิษย์คนแรกที่เป็นอาจารย์ของรศ.ประสงค์

2. Assist. prof. Doctor Silpachai Suwantada (Dean, faculty of Physical science)

ผศ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณธาดา (คณบดี วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผศ.ดร.ศิลปชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอันดับ 1 ในประเทศไทย มีความสนใจนำความรู้ของจิตใต้สำนึกมาสอนนักกีฬาในการฝึกฝนตัวเอง และเข้ารับการอบรมกับดร.ภาคิน จนได้ประกาศนียบัตรเช่นเดียวกัน นับเป็นผู้มีความรู้สูงในด้านวิชาการอีกท่านหนึ่ง ที่เปิดใจและให้การยอมรับศาสตร์การสะกดจิต ดร.ภาคินจึงเชิญดร.ศิลปชัยเป็นที่ปรึกษาของชมรมอีกท่านหนึ่ง

 

 

3. Doctor Chanchai Saksirisampan, M.D. (Director, Chulavej hospital)

นายแพทย์ชาญชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ (จิตแพทย์ ผู้อำนวยการร.พ.จุฬาเวช)

นายแพทย์ชาญชัยเป็นอีกท่านหนึ่งที่สนใจศาสตร์การสะกดจิต และรับการอบรมจนได้รับประกาศนียบัตรจากดร.ภาคิน นายแพทย์ชาญชัยเป็นผู้ใฝ่ศึกษาเป็นอย่างสูง ปัจจุบันนอกจากปริญญาตรีทางการแพทย์แล้ว นายแพทย์ชาญชัยเป็นจิตพทย์ และถือปริญญาตรี โท และเอก ด้านอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน ปริญญาตรีนับได้ 3-4 ใบ ปริญญาโทนับได้ 4-5 ใบ และประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการแพทย์อีก 2-3 ใบ(ซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาเอก) ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการร.พ.จุฬาเวช ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

4. Air. Maj. General Doctor Supatcha Charnvisaj, M.D.

พลอากาศตรีหญิงแพทย์หญิง สุภัชชา ชาญวิเศษ (กรรมการบริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ )

คุณหมอสุภัชชาเป็นพี่ที่น่ารัก เข้ารับการอบรมจากดร.ภาคินตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ประยุกต์ ขั้นสูง จึงถึงขั้นพิสดาร แม้อยู่ในวัยเกษียณก็ยังมีบุคลิกรัศมีอิ่มเอิบสมกับเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลบีแคร์ เป็นกันเองและโอบอ้อมอารีย์กับน้องๆ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน อีกทั้งยังสนใจเรียนรู้ศาสตร์สะกดจิตอย่างลึก และฝึกฝนปฏิบัติจนเป็นผู้มีความสามารถท่านหนึ่ง ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณก็รู้ว่าหมอสุภัชชาเป็นผู้มีความสามารถและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต เรียนจบแพทยศาสตร์ รับราชการจนติดยศชั้นนายพล เป็นผู้บริหารธุรกิจโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงนับเป็นเกียรติยิ่งที่มีพลอากาศตรีหญิง แพทย์หญิง สุภัชชา ชาญวิเศษ เป็นที่ปรึกษาของชมรมฯ

 

 

(written Jan 142012)

Download Template Joomla 3.0 free theme.